Deep Learning

Deep Learning is een onderwijsconcept waarin de eigen leervragen van kinderen in relatie tot hun omgeving centraal staan. Het is betekenisvol en kindgericht onderwijs waarbij het gaat om de brede ontwikkeling van kinderen. Door Deep Learning ontstaat een lerende cultuur voor leerlingen, leraren en alle andere betrokkenen in onze school. De ontwikkelingen van de kinderen op De Nieuwe School worden dagelijks gevolgd. Alle kinderen hebben een portfolio om deze in beeld te brengen. 

Deep Learning is ontwikkeld door Michael Fullan, Joanne Quinn en Joanne McEachen. Zij ontwikkelden vanuit onderzoek de Deep Learning competenties. Zij spreken over de zes C’s:

 

Karakteronwikkeling (character)

Burgerschap (citizenship)

Samenwerking (collaboration)

Communicatie (communication)

Creativiteit (creativity)

Kritisch denken (critical thinking)