Engels

Engels heeft een belangrijke plek in ons onderwijs vanaf groep 1.  Wij zien Engels als een wereldtaal die deuren voor kinderen kan openen. Als je het Engels goed verstaat, spreekt en leest kun je met meer mensen communiceren en heb je toegang tot meer informatiebronnen. Wij geloven dat in dit tijdperk van globalisering het Engels zorgt voor meer en betere kansen.

Groep 1 tot en met groep 3 gebruiken daarvoor prentenboeken, de methode "Ipockets" en de methode “Kids”. Kinderen maken op speelse wijze kennis met het Engels en leren de taal via liedjes, spelletjes en verhaaltjes. Daarnaast schakelt de leerkracht gedrurende de dag momenten over op het Engels. Jonge kinderen raken zo vertrouwd met het spreken van en luisteren naar het Engels.

Vanaf groep 4 hebben de kinderen Engelse les volgens de methode “Rise and Shine”. De methode wordt met name gebruikt om spelling en grammatica aan te bieden. Daarnaast willen we de spreek- en luistervaardigheid bevorderen. Hiervoor geven kinderen presentaties over verschillende onderwerpen, doen ze spelletjes tijdens de lessen en krijgen ze spreek- en luisteropdrachten.