Onze school

Augustus 2021  is De Nieuwe School gestart aan de Geversstraat in Noordwijkerhout.

Op onze innovatieve school werken we aan de brede persoonsvorming van kinderen, zodat ze kunnen uitgroeien tot bewuste, ondernemende en zelfstandige wereldburgers. Dit doen we door kinderen te laten werken aan betekenisvolle projecten waarin ze de leerstof kunnen toepassen. De projecten zijn passend bij de leeftijd.

Door middel van ons projectonderwijs maken we kinderen bewust van hoe mooi en kwetsbaar onze wereld is. We willen ze leren dat je door klein te beginnen een groot verschil kunt maken voor je omgeving. 

Engels heeft een belangrijke plek in ons onderwijs vanaf groep 1, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen op jonge leeftijd een wereldtaal leren. Spelenderwijs raken zij vertrouwd met Engels, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen om het te gebruiken. Het biedt de mogelijkheid om contacten te leggen met scholen in andere landen, te leren van elkaars cultuur en samen oplossingen te bedenken voor internationale problemen.