Schooltijden en -vakanties


Schooltijden

De Nieuwe School heeft gekozen voor 5 gelijke dagen van 8.15 uur tot 14.00 uur. Hierdoor heeft iedere dag hetzelfde ritme en dezelfde structuur. Dit geeft rust en duidelijkheid en helpt om alle dagen effectief onderwijs te kunnen geven . De dagelijkse inloop is van 8.10 uur tot 8.15 uur. 

Vakantierooster

Ons vakantierooster hebben we in overleg met andere basisscholen in de gemeente Noordwijk vastgesteld. Daarnaast heeft De Nieuwe School dit jaar 8 studiedagen. We gebruiken deze dagen voor de ontwikkeling van ons onderwijsconcept en het voorbereiden van de thema's. De studiedagen worden zo veel mogelijk geclusterd aan vakanties of vrije dagen. 

 

Vakantierooster 2021/2022

Herfstvakantie 22-10-'22 t/m 30-10-'22
Kerstvakantie 23-12-'22 t/m 08-01-'23
Voorjaarsvakantie 25-02-'23 t/m 05-03-'23
Goede vrijdag en Pasen 07-04-'23 t/m 10-07-'23
Meivakantie 24-04-'23 t/m 05-05-'23
Hemelvaart 18-05-'23 t/m 19-05-'23
Pinksteren 29-05-'23    
Zomervakantie 06-07-'23 t/m 20-08-'23
       

Studiedagen:  5 oktober, 21 oktober, 6 december, 9 januari,  20 en 21 februari, 22 mei en 6 juli