Kernwaarden

 

Verbinding

Samen iets bijdragen aan de wereld om ons heen

Verbinding gaan we aan met de mensen om ons heen. Kinderen, ouders, leerkrachten en andere professionals verbinden zich met elkaar. We zoeken verbinding met onze omgeving; de leefwereld van de kinderen die steeds verder wordt verkend en vergroot, zorgt voor een betekenisvolle relatie met de samenleving waarvan we deel uitmaken. Verbinding biedt ons kansen tot samenwerking, leren van en met elkaar en om iets te betekenen voor de wereld om ons heen.

 

Samenwerken

Opgroeien tot een democratische wereldburger

Onze school is een leef- en leergemeenschap waar kinderen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leren, werken en leven. Op onze school leren we van en met elkaar. Kinderen leren om met elkaar om te gaan, elkaar te helpen en elkaars verschillen en talenten te waarderen en te gebruiken door samen te werken aan opdrachten en projecten.  Onze school is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

 

Zelfstandigheid

Leren om het zelf te doen

Zelfstandig leren en werken is actief leren en werken. Een kind werkt doelgericht aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een kind leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een kind tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

 

Eigenaarschap

De vrijheid om keuzes te maken en je eigen weg te vinden om zo je doelen te bereiken

Op onze school krijgen kinderen de vrijheid om taakwerk zelf te organiseren. We werken vanuit duidelijke doelen die kinderen op vooraf afgesproken momenten moeten halen. Aan de leerstof zitten duidelijke eisen,. Samen met de werkafspraken en de tijdslimiet vormen die de grenzen waarbinnen kinderen verantwoordelijkheid leren dragen en leren omgaan met hun vrijheid. Kinderen leren op die manier verantwoordelijkheid voor hun werk, hun gedrag en hun omgeving te dragen. De leerkracht moet zorgen voor de juiste structuur en ruimte voor ieder kind. De doorgaande lijn binnen de school en de geldende regels en afspraken zijn leidend voor deze structuur. 

 

Duurzaamheid

De wereld is mooi en kostbaar, dus wij zorgen ervoor

Wij geven kinderen kennis en bewustzijn over onze mooie, kostbare wereld en hoe we daarvoor moeten zorgen. Door onze projecten voelen ze betrokkenheid en leren ze duurzaam te handelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Het onderwijssysteem is daar voedend aan: het zorgt ervoor dat kinderen het onderwijs uitdagend, betekenisvol en leuk vinden en dat het voor leerkrachten relevant en leuk is om les te geven in het licht van de uitdagingen van de 21e eeuw. Duurzaamheid is verankerd in ons onderwijs en via onze projecten leren kinderen over dit onderwerp groot te denken en klein en praktisch te beginnen.