Organisatie

De Nieuwe School is niet direct gestart als een zelfstandige school, maar als nevenlocatie van De Prinsenhof. De Nieuwe School functioneert wel geheel zelfstandig en is op alle vlakken losgekoppeld van De Prinsenhof.  Onze school is verdeeld in 3 bouwen: de onderbouw (4 - 7 jaar), de middenbouw (7 - 10 jaar ) en de bovenbouw (10 - 12 jaar)  De onderbouw heeft op dit moment 2 groepen, Bos en Duin. De midden- en bovenbouw hebben op dit moment beide 1 groep.  Met nieuwebouw in het vooruitzicht zal het aantal groepen de komende jaren groeien tot maximaal 8. 

We nodigen ouders uit om mee te denken over en te participeren in ons onderwijs. We organiseren ontwikkelmomenten, waar ouders, (bovenbouw)leerlingen en teamleden samen bouwen aan ons onderwijs.