Jonge kind

Jonge kinderen leren van ervaringen in de wereld om hen heen. Ze beleven de wereld door te zien, horen, ruiken, voelen en leren de wereld te begrijpen door het na te spelen. Hoe mooier en rijker die omgeving is, hoe meer ze gestimuleerd worden in het leren. We versterken het leren door de "echte wereld" in ons onderwijs te betrekken en door activiteiten en hoeken met elkaar te verbinden. 

Om kinderen te stimuleren in hun brede ontwikkeling moeten leerkrachten inzicht hebben in de spelontwikkeling, leerlijnen, tussendoelen en onderwijsbehoeften. Leerkrachten krijgen dit inzicht door goed te kijken naar kinderen, mee te spelen, te luisteren en met het kind in gesprek gaan. 

Leerkrachten zorgen op die manier voor thema’s en activiteiten die passen bij de kinderen. Ze stimuleren de kinderen om op onderzoek uit te gaan en te experimenteren. Kinderen hebben een grote betrokkenheid en komen van daaruit ‘spontaan’ tot leren.